Popularność efektywnych ustawień rodzinnych

Od jakiegoś czasu całkiem sporo słyszy się o ustawieniach systemowych Berta Hellingera. Na czym one polegają i czy są bezpieczne? Czy można być pewnym skutecznosci tej akurat formy terapii? Metoda hellingerowska w dużej mierze opiera się na isntieniu tak zwanego wiedzącego pola. Swego czasu zajwisko to opisał znany psychiatra. Ustawienia rodzinne pozwalają odkryć i nazwać odziedziczone po przodkach wzroce zachować i uczuć.

Bert Hellinger stworzył efektywną terapię rodzinną

efektywne ustawienia rodzinne hellingeraNie ulega watpliwosci, że stsem rodzinny jest neizwykle ważny dla zdrowia psychciznego kazdego człowieka. Nierzadko zdarza się, że w danej rodzinie dochodzi do licznych nieporozumień, a nawet konflitków, które trwają latami i prowadzą do znaczących trudności. Bert Hellinger swego czasu opracował nowatorską formę terapii. Ustawienia systemowe pozwalaja pacjentowi odtworzyć niejako jego system rodzinny. Mowa tutaj zarówno o ordzinie pochodzenia, jak i rodzinie genracyjnej. Efektywne ustawienia rodzinne Hellingera ciesza się dużym zainteresowaniem. Warto jednak poskrelić, że nie wszytkie osoby mogą w nich uczestniczyć. Wiele zależy od rodzaju prezentowanego rpoblemu, mechanizmów obronnych, jakie rpzejawia dana osoba oraz jej gotowości do skofrontowania się ze swoja traumą. Udzią w ustawieniach rodzinnych wiąże sie niechybnie z bardzo silnymi emocjami. Wszystkie te kwestie są na samym początku omawiane z teraputą. Ustawienais ystemowe odbywają sie zarówno w grupie, jak i są prowadzone indywidualnie. W przypadku grupy wyróżniamy tak zwanego ustawiajacego, jak i reprezentantów. Osoba ustwaiajaca nierzadko podczas pojedyńczej sesji dokonuje spektakuralnych odkryć dotyczących jej samej oraz jej rodziny. Poszczególne zdarzenia są na bieżąco interpretowane przez teraputę, który czuwa nad prawdiłowym rpzebiegiem spotkania. Dzięki zjawisku wiedzącego pola grupa reprezentantów niejako utożsamia się z członkami danej rodziny, zaczynają zachowywać się i czuć tak jak oni. Widoczne stają sie relacje panujace w danym systemie oraz pewne przekonania na temat świata i innych ludzi. Terapia hellingerowska pozwala na wenwtrzny rozwój.

Nie ulega wątpliwości, że słynne ustawienia rodzinne pozwalają uporać sie z demonami przeszłości. Przede wszytkim nawet pojedyńcza sesja teraputyczna jest w stanie ujawnić to, co jest dla danej osoby nieuświadomione. Zazywanie i porządkowanie własnych myśli oraz uczuć pozwala na osiagniecie równowagi psychciznej. Osoby zainteresowane metodą Berta Hellingera mogą uczestniczyć w ustawieniach grupowych lub też indywidualnych.